Firma Panaceum od siedmiu lat prowadzi Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego. Jej specjalizacją jest zaopatrywanie pacjentów zarówno w sprzęt ortopedyczny, jak i środki pomocnicze najwyższej jako-
ści w konkurencyjnych cenach. Dzięki podpisaniu Umowy z NFZ Panaceum jest świadczeniodawcą z zakresu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Może więc wydawać je bezpłatnie lub z częściową odpłatnością.

Każdy klient otrzyma poradę oraz informację o zasadach uzyskania odpowie-
d niej refundacji z NFZ, PFRON oraz programach prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznych i PCPR Panaceum jest jednym z założycieli Małopolskiego Stowarzyszenia Branży Zaopatrzenia Medycznego-MSBZM co świadczy o profesjonalnym podejściu do zawodu.